ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑΣ

Ψαλμοί του Δαυίδ & Προσευχές
Προσευχή κατά της Γλωσσοφαγιάς

Προσευχή κατά της Γλωσσοφαγιάς και της αρνητικής ενέργειας από όποιον και αν προέρχεται. Η γλωσσοφαγιά δεν έχει καμία σχέση με το κακό μάτι που πολλοί μπερδεύουν ή ταυτίζουν. Είναι πολλές οι φορές που οι κριτικές και τα κουτσομπολιά είναι πολύ πιο καταστροφικά από ένα κακό μάτι. Οι γλωσσοκατάρες είναι μια μορφή μαγγανείας που όλοι είμαστε εκτεθειμένοι. Καθημερινά ανάψτε ένα αγνό κερί μέλισσας που έχετε προμηθευτεί από την εκκλησία ή ένα μαύρο σπαρματσέτο. Κάψτε θυμίαμα ειδικό για γλωσσοφαγιά. Ξεκινάτε την απαγγελία της προσευχής κατά της γλωσσοφαγιάς και την επαναλαμβάνετε 7 φορές.

Προσευχή κατά της Γλωσσοφαγιάς

«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Δόξα Πατρί, και Υιώ και αγίω Πνεύματι. Καί νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί, και Υιώ και αγίω Πνεύματι. Καί νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, έλθετω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι’ ευχών των άγιων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν».

Ισχυρή Προσευχή κατά της Γλωσσοφαγιάς για όλη την οικογένεια!

ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
Μαγικά Φίλτρα Ταρωτώ

ΜΑΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

Μενού
Cookie Notification
Χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Αν προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies, σημαίνει πως αποδέχεστε την χρήση τους.
Πολιτική απορρήτου
Ρυθμίσεις Cookies
ΟΚ, μου αρέσουν τα Cookies!