ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΙΜΟ ΜΑΓΕΙΑΣ

ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΙΜΟ ΜΑΓΕΙΑΣ

Ψαλμοί του Δαυίδ & Προσευχές
Ψαλμός για Λύσιμο Μαγείας

Ψαλμός για Λύσιμο Μαγείας,  απομάκρυνσή κάθε αρνητικής επιρροής και διάλυση κάθε μαγικής εργασίας που έχει γίνει εις βάρος σου. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πως η απαγγελία ενός ψαλμού δεν λειτουργεί ως ολική κάθαρση μαύρης μαγείας αλλά βοηθά το άτομο ώστε να μην επηρεάζεται περισσότερο. Κάντε την προσπάθεια σας με την απαγγελία του ψαλμού για λύσιμο μαγείας αλλά αν σε 15 ημέρες δεν έχετε δει ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητα σας τότε απευθυνθείτε στο Μέντιουμ Άρη, το καλύτερό και πιο ισχυρό μέντιουμ στα λυσίματα μαγείας. Ο ψαλμός για λύσιμο μαγείας θα πρέπει να απαγγέλλεται δύο φορές την ημέρα, μια το πρωί και το βράδυ αφού έχει πέσει ο ήλιος εντός σπιτιού. Ξεκινάει σε χάσιμο σελήνης και επαναλαμβάνεται καθημερινά για 40 ημέρες συνεχόμενα.

Ψαλμός για Λύσιμο Μαγείας – Υλικά που θα χρειαστείς:

1 μαύρο κερί

1 λευκό κερί

Λιβάνι μαύρο ρόδο

Άναψε τα κεριά σου και κάψε στο θυμιατό το λιβάνι. Ξεκίνα να απαγγέλεις τον ψαλμό για λύσιμο μαγείας και επανέλαβε τον 9 φορές. Άσε τα κεριά να σβήσουν μόνα τους μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Θυμιάτισε όλους τους χώρους του σπιτιού και άνοιξα τα παράθυρα να μπει φρέσκος αέρας. Επανέλαβε καθημερινά πρωί και βράδυ.

Ψαλμός για Λύσιμο Μαγείας – 90

«Ευδόκησε, ω Θεέ μου, Άγιε και Πανάγαθε Πατέρα να αξιώσεις εμένα τον δούλο Σου (το βαφτιστικό σας όνομα και το όνομα μητέρας) να επιτύχει η προσπάθειά μου για να (πείτε συνοπτικά την επιθυμία σας). Άκουσε με, Ευλογημένε και Ελεήμονα Πατέρα και εκπλήρωσε τον πόθο μου, για τη μεγάλη Σου Δόξα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σελάχ»

 

Αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ.

Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται.

2 ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν,

3 ὅτι αὐτὸς ρύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους.

4 ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ.

5 οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας,

6 ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ.

7 πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ·

8 πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψει.

9 ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου· τὸν Ὓψιστον ἔθου καταφυγήν σου.

10 οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου.

11 ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου·

12 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·

13 ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα.

14 ὅτι ἐπ᾿ ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου.

15 κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾿ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν.

16 μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.

Μέσα στον κόσμο του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες θα βρεις ψαλμούς και προσευχές για κάθε περίσταση της ζωής σου. Πίστεψε και δείξε την λατρεία σου στον μόνο άξιο λατρείας, τον Θεό!

ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΦΤΑ
ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΑ
Μαγικά Φίλτρα Ταρωτώ

ΜΑΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

Μενού
Cookie Notification
Χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Αν προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies, σημαίνει πως αποδέχεστε την χρήση τους.
Πολιτική απορρήτου
Ρυθμίσεις Cookies
ΟΚ, μου αρέσουν τα Cookies!