Ξόρκια Ταρωτώ

Όροι Χρήσης Ξόρκια Ταρωτώ

Όροι και Προϋποθέσεις

Α. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου xorkia.taroto.gr

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης Παροχής Υπηρεσιών .

‘Οροι Χρήσης Ξόρκια Ταρωτώ Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου xorkia.taroto.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται, «όπως είναι» (as is) και το xorkia.taroto.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο xorkia.taroto.gr με οποιονδήποτε τρόπο , την προβολή ή την περιήγηση της ιστοσελίδας , ή προσθέτοντας το δικό του περιεχόμενο στην ιστοσελίδα , ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου xorkia.taroto.gr συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του δικτυακού τόπου xorkia.taroto.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση xorkia.taroto.gr. Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου tarotospells.com καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του xorkia.taroto.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr και το σύνολο του αρχικού περιεχομένου του αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του xorkia.taroto.gr και, ως εκ τούτου , προστατεύονται πλήρως από το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο του xorkia.taroto.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αναπαραγωγής, επανεκπομπής, δημοσίευσης, μετάδοσης, τροποποίησης, απεικόνισης ή οποιασδήποτε εκμετάλλευσης του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Όλα τα στοιχεία, κείμενα, εικόνες, σήματα, προϊόντα, υλικά που υπάρχουν στους ιστοτόπους των taroto.gr και tarotospells.com αλλά και των sumdomain αυτών, είναι κατοχυρωμένα στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου με αριθμό N240017 στην κλάση 45 για Ελλάδα και E63557667 στις κλάσεις 3, 4 και 45 για Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΤΑΡΩΤΩ ΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.

ΛΗΞΗ
Το xorkia.taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό τόπο , χωρίς καμία προειδοποίηση.
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στον ιστότοπο xorkia.taroto.gr είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του xorkia.taroto.gr.

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε είδους προσβλητικής ανάρτησης , ωστόσο ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι λόγω του όγκου των δεδομένων, το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να ελεγχθεί από το xorkia.taroto.gr. Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για αυτό ή για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες του xorkia.taroto.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου tarotospells.com μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του xorkia.taroto.gr και αποδέχεται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη του σχετικά με τα κάτωθι για:

  1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου xorkia.taroto.gr.
  5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου xorkia.taroto.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
  7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου xorkia.taroto.gr.
  8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες του xorkia.taroto.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του xorkia.taroto.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το xorkia.taroto.gr. Στην περίπτωση που ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το xorkia.taroto.gr δε φέρει ευθύνη.

O δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των επισκεπτών/χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

O δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψη του χρήστη στο site, την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, καθώς και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο xorkia.taroto.gr μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι χρήστες , ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα xorkia.taroto.gr ανώνυμα. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες γίνεται μόνον εφόσον αυτά υποβληθούν οικειοθελώς στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, αποδεχόμενοι ωστόσο το ενδεχόμενο της μη περαιτέρω πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο δικτυακό τόπο xorkia.taroto.gr, δεν δύνανται να πωληθούν ή να δοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη άδεια του χρήστη , εκτός αν απαιτείται από τον νόμο .

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο στα πλαίσια επίσκεψης ή και χρήσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου xorkia.taroto.gr και  δεν θα διατηρούνται περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο ώστε να ολοκληρωθούν οι ως άνω υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παρούσα ισχύει από 11/2018

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό του ιστοτόπου xorkia.taroto.gr για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr:

• δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών του,

• διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς,

• παρέχει προς τους πελάτες του ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους

• χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών του

• συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με βάση αυτές τις αρχές ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα:

Συλλογή και επεξεργασία

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Ενημέρωση

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr έχει δημιουργήσει διάφορα κανάλια ενημέρωσης των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παρέχει πάντοτε σαφή και πλήρη ενημέρωση προς τα υποκείμενα για το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. 

Διαχείριση επεξεργασίας

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr παρέχει στα υποκείμενα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαχειρίζονται τα ίδια την μορφή επεξεργασίας που επιθυμούν και αν την επιθυμούν. Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη συναλλακτική σχέση που τη συνδέει με τα υποκείμενα των δεδομένων, τη δυνατότητα στα υποκείμενα να συναινέσουν ή να άρουν κατά περίπτωση τη συναίνεσή τους.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr χρησιμποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σύμφωνα με τις αξίες του. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με τον ιστότοπο xorkia.taroto.gr, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέτρα ασφαλείας

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες του είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Επικαιροποιημένα δεδομένα

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr προσπαθεί πάντοτε να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, πλήρη και σχετικά με το σκοπό της επξεργασίας που πραγματοποιείται.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εντεταλμένοι υπάλληλοι του ιστοτόπου xorkia.taroto.gr. 

Άσκηση δικαιωμάτων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

“ΔΕΣΜΟΙ” (Links)

O δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr δύναται να περιέχει μια σειρά από συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και σε πόρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από αυτή .

O δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο , και ως εκ τούτου δεν δύναται να αναλάβει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις γενικές πρακτικές άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών . Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Ως εκ τούτου, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι για κάθε πρόβλημα που θα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή τη χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα, o ιστότοπος xorkia.taroto.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το xorkia.taroto.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το xorkia.taroto.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν κατά τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης )του ιστότοπου ή υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτό, για ζημίες που θα προκύψουν λόγω τυχόν ελαττωμάτων ή «ιών» ή άλλων τυχόν επιζήμιων συστατικών στο δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό ιστότοπο ή σε εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών καθώς και για οποιεσδήποτε λοιπές ζημίες και έξοδα xorkia.taroto.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός.

COOKIES

O δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr δύναται να χρησιμοποιήσει “cookies” για να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του xorkia.taroto.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του tarotospells.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τον διακομιστή του ( web browser) ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή ώστε να ειδοποιείται όταν αποστέλλονται cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του xorkia.taroto.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies, αποδέχεται ότι δεν θα έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο tarotospells.com αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν  οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο ιστότοπος σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του συνόλου του περιεχομένου του και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Διευκρινίζεται ρητά και οι χρήστες αναγνωρίζουν πριν κάνουν χρήση, ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του xorkia.taroto.gr είναι ψυχαγωγικού και όχι ενημερωτικού περιεχομένου, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και το xorkia.taroto.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του tarotospells.com ή/και του περιεχομένου του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του site, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.O δικτυακός τόπος xorkia.taroto.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια πληροφοριών που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου xorkia.taroto.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης

Ο ιστότοπος xorkia.taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων χρήσης της ιστοσελίδας .

Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων ή τυχόν αλλαγές που γίνουν σε αυτούς, διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από την περαιτέρω πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας xorkia.taroto.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, ο επισκέπτης/Χρήστης παρέχω με την επίσκεψή μου στον ιστότοπο xorkia.taroto.gr τα Προσωπικά μου Δεδομένα και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία αυτών στα πλαίσια της ενημέρωσής μου αναφορικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες του ιστοτόπου και μόνο στα πλαίσια επίσκεψης ή και χρήσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου xorkia.taroto.gr.

Μενού
Cookie Notification
Χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Αν προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies, σημαίνει πως αποδέχεστε την χρήση τους.
Πολιτική απορρήτου
Ρυθμίσεις Cookies
ΟΚ, μου αρέσουν τα Cookies!